Kurs IPSC

Bana C bokad, sandfacken är också bokade och härmed även avlysta.

Kurs (praktik) för IPSC-licens. Begränsade platser, föranmälan krävs ipsc@kpsk.se