Medlemsskytte / Covid-19 anpassat

Befintliga medlemmar bjuds härmed in till medlemsskytte.
Det ska ske med fokus på att minimera risken för smittspridning.

Bana B.