RUAG / TK’s gästar Sörmon

Enkel lunchservering á la grillkorv kommer finnas till självkostnadspris.

Eventet riktar sig till klubbmedlemmar i regionen. Observera att du måste vara aktiv skytt för att få delta.