Julänglarna

I går kom skärpta rekommendationer när det kommer till förhållningsregler angående smittspridning av Covid19. Klubbens verksamhet under resten av året kommer att påverkas men mer om det i ett kommande inlägg.

En driven och godhjärtad liten kärntrupp i föreningen hade planer på ett KM i några ipsc-grenar där föreningens inkomst av frivilliga startavgifter skulle skänkas till Julänglarna. Julänglarna är ett välgörenhetsprojekt inom Svenska Kyrkan med syfte att bidra till att fler barnfamiljer kan fira jul trots att deras ekonomi inte tillåter det. Alla administrativa kostnader står Svenska Kyrkan för så varje krona som skänks kommer att komma en barnfamilj till glädje.

Nu tvingas vi ställa in den tänkta tävlingen men de som ändå vill bidra till att KPSK skall skänka en slant är välkomna att swisha frivillig summa.

Swisha till klubbens vanliga swishnummer 1231480201 och skriv ”Julänglarna” som referens. Den 7/12 kommer vi sammanställa och redovisa resultatet och skicka summan till Julänglarna i KPSK’s namn.

Funktionärer till SM i skyttesport

SM i skyttesport 25/50 m är 2020 ett ”Corona-anpassat” samarrangemang av KPSK och I 2 skf och hålls på Sörmon den 21-23 augusti.
För att klara arrangemanget under dessa speciella förutsättningar så behövs naturligtvis en hel del funktionärer.
Kan du hjälpa till och jobba en eller flera dagar så är det mycket värdefullt då ett år som detta saknar motstycke i våra föreningars historia iom. total avsaknad av intäkter från våra verksamheter. Nu har vi chansen att skapa både ett bra och, framförallt, ett säkert arrangemang men också ett välbehövligt ekonomiskt tillskott för både KPSK och I 2 skf.
Det behövs mest folk på banan med markering och klistring etc men även i andra roller både på och i anslutning till tävlingsarenan.
Hör av dig till bemanningsansvariga Hans Törnevik på mail: hans.tornevik@telia.com och anmäl vilken eller vilka dagar du kan.
Även om du bara kan ställa upp med halvdagar så är det av intresse ur bemanningsperspektiv.
Det kommer senare i sommar att bli utbildning för funktionärer och även någon arbetsdag inför själva tävlingsdagarna.

Enskilda arbetsdagar

Under rådande tider så blir det givetvis svårt att organisera större gemensamma arbetsdagar på samma sätt som under ”normala omständigheter”.

För den som kan genomföra insatser genom en enskild arbetsdag på banan finns därför en ”att göra lista” att prioritera. Ta kontakt med någon i styrelsen eller skicka ett mejl på info@kpsk.se om det behöver anskaffas material och så att din arbetsdag blir registrerad.

1: Rensa skjutvallarna från sten. All sten är givetvis bra att bli av med men vi prioriterar att rensa de grävda facken (mellan Bana C och Jaktskyttebanan) på stenar. I första hand gäller rensning i skjutriktningen (samma väderstreck som banorna A, B, C och D) men även sidovallarna mår bra av att grovrensas, detta gäller även sidovallarna på bana C och D. Rensade stenar kan läggas längst ner vid vallens fot så kan man på enklaste sätt samla upp stenarna med en hjullastare för bortforsling vid ett senare tillfälle.

2: Målning av klubbhus. Våra skjuthallar fick en uppfräschning för 2 år sedan och nu börjar det bli hög tid att ta tag i huvudbyggnadens fasad.

3: Takläckage i skjuthallarna. Vid regn märks det visst läckage i taken på hall A och B, detta bör undersökas och åtgärdas innan ytterligare skada uppstår på andra byggdelar.

4: Varningsskyltar för riskområde. Våra varningsskyltar runt anläggningen rivs ner med jämna mellanrum och de nyinskaffade skyltarna skall fästas upp enligt ny instruktion.

Skjutförbud under långfredag och påskdagen

En liten påminnelse om att det råder nationellt skjutförbud under långfredagen och påskdagen ”av religiös hänsyn” (samma skjutförbud gäller även juldagen).

I övrigt är det samma förhållningsregler som råder på vår anläggning, dvs. inga anordnade föreningsaktiviteter såsom organiserade träningar eller kurser.

Individuellt nyttjande av banorna och klubbhus är fullt tillåtet för alla medlemmar men tänk på att hålla avstånd till varandra och inte bilda ”sammankomster” enligt gällande rekommendationer från myndigheter.

Inställda föreningsaktiviteter

I Corona-pandemins spår införs idag ytterligare restriktioner i Sverige med målet att minska risken för snabb smittspridning. Beslutet att reducera sammankomster till en tiondel  från tidigare 500 till 50 personer påtalar tydligt att vi som förening inte bör genomföra våra aktivitet som innebär organiserade sammankomster.

Vi ställer härmed in Fältcupen första 2 deltävlingar som annars skulle dragit igång nu på torsdag hos oss på KPSK.

Även den pågående IPSC-kursen påverkas direkt och avbryts med förhoppning om att den skall kunna återupptas där den pausades inom snar framtid.

Nybörjarskyttet som nu under vårkanten brukar flytta från lördagar till tisdagar är fortfarande inställt tills vidare.

Enskild träning på anläggningen är fortfarande fullt tillåtet för alla våra medlemmar och än så länge helt utan påverkan. Vi hoppas att vi inte skall tivngas till samma drastiska åtgärder som våra grannar i väst där samtliga skjutbanor i Norge är helt stängda för civil användning.

Årsmötet genomförs enligt plan den 18/3 kl 19:00

Vi kör vårt årsmöte som planerat den 18/3 klockan 19:00 för att kunna rulla igång det ”nya året” utan fördröjning.

Vi kommer dock genomföra årsmötet under vissa begränsade former för att inte bidra till onödig eventuell smittspridning.

Årsmötet kommer hållas enligt dagordningen som bifogades kallelsen MEN vi kommer sträva efter att INTE hålla det inomhus. Om vädret tillåter genomför vi mötet utomhus på parkeringen.

Smörgåstårtan utgår men kaffe kommer att serveras.

Välkomna!

Årsmöteshandlingar

Nu finns web-versionen av årsmöteshandlingarna tillgängliga på sidan ”Årsmöte 2020”

Observera att åtkomsten är begränsad till föreningsmedlemmar och därför kommer man inte åt handlingarna utan att vara inloggad.

1 exemplar av de fullständiga handlingarna kommer att finnas i pappersformat på anslagstavlan i klubbstugan fr.o.m. klockan 18:00 ikväll (2020-03-11).

Medlemsavgift för 2020

Nu har månadsskiftet februari/mars passerat. När de inbetalade medlemsavgifterna nu stäms av så är det fortfarande en hel del saknade betalningar.

Har du inte fått aktuell betalningsinformation så kan det bero på att medlemsregistret har felaktig adress/mejladress noterat på just dig. Om du önskar utträde eller ändrad medlemsform (t.ex. stödmedlem) så meddela detta snarast.

Vet du med dig att du inte betalat ännu så gör det på enklaste sätt via swish till 1231480201 eller överföring till PG 33122-3 och märk med medlemsnummer eller namn. Om du är osäker på hur mycket du skall betala så skicka ett mejl till info@kpsk.se

Ikväll (3/2-20) kommer sista styrelsemötet före årsmötet genomföras och inkomna motioner gås igenom. Räkna med att kompletta årsmöteshandlingar kommer finnas att tillgå senare under veckan.

Kallelse till årsmöte

Nu är det återigen dags att samlas för att stänga ett år och inleda ett nytt. Det sjuder av framtidstro i vår förening och det smids planer med höga ambitionsnivåer för stundande säsong.

Passa på att komma och göra din röst hörd på årsmötet.

Kallelse till årsmötet 2020