Medlemsavgifter och kallelse till årsmötet

Nu är betalningsinformationen för 2019-års medlemskap samt kallelse/dagordningsförslag till årsmötet utskickade per e-post.

Om du inte har fått mejlet från oss så har vi förmodligen en felaktig e-postadress registrerad på dig i vårt medlemssystem. Hör av dig till info@kpsk.se med korrekt e-postadress eller kontakta någon i styrelsen om ni föredrar att få en pappers-avi skickad till er.

Kallelsen till årsmötet hittar ni även här: Kallelse2019 

Inbjudan till grundkurs i dynamiskt skytte

Snart är det dags för årets första grundkurs i dynamiskt skytte (IPSC)! Följande datum gäller och utbildningsplats är som vanligt KPSK’s skjutbana på Sörmon, Karlstad.

Kursens planering:

26/3, tisdag 18:30-21:00. Intro och pappersarbete – utdelning av regelbok och teoretiska grunder. Genomgång av er utrustning (ta med allt).
6/4, lördag (09:00-16:00 inklusive 1 tim lunch) teoriprov och skytte
7/4 söndag (09:00-16:00 inklusive 1 tim lunch) skytte
9/4 tisdag 18:30-21:00 skytte
16/4 tisdag 18:30-21:00 skytte

OBS! Alla kurstillfällen är obligatoriska och vi ber er vara noga med att passa tiderna. Det är många klubbmedlemmar som ska ta hand om er och vi vill ge er det bästa vi har.

Ang lunch kan ni ta med eller åka iväg och äta. Brukar bli ca 12:00-13:00.

Dyslexi är inget problem. Vi brukar hitta en bra lösning. Se bara till att Lars-Ola vet om det på något sätt.

Praktisk examination kommer att hållas löpande under kursen med några avslutande övningar. Det handlar om att mogna in i sporten och för att bli godkänd ska man uppnått tillräcklig nivå för att kunna genomföra en tävling både på ett säkert sätt och enligt regelboken. Dessutom ska man ha förstått vilket ansvar man har när man utövar Dynamiskt skytte. Ni kommer få bra hjälp på vägen och förhoppningsvis lite roligt samtidigt!

Krav för deltagande:

Medlem i KPSK. (medlemskap i andra föreningar anslutna till SDSSF i mån av plats)

Betald kursavgift 1.700 kr (varav upp 700 kr återbetalas efter att under året ha genomfört en tävling minst level 2 på extern bana samt arbetat på klubbens lvl2-tävling ”Karlstad Petit Prix”).

Ska ha 1.000 patroner/deltagare

Automatpistol min kaliber 9 mm som ni är väl bekant med. Ordnat i god tid innan kurs!

Minst tre (3) magasin som rymmer minst 15 patroner ELLER sex (6) magasin som rymmer minst 8 patroner beroende på pistol

Hölster som medger att vapnet kan hanteras säkert vid snabba drag.

Två ELLER fem magasinhållare (se ovan).

Vapen, magasin och ammunition måste fungera. Blir det för mycket problem får ni avbryta kursen.

Inga kläder med kamouflagemönster eller som är delar av en uniform eller ser ut att vara det.

Ni ska kunna träffa från 10 meter med fem av fem skott i det svarta (20 cm diameter) på en precisionstavla med två händer och obegränsad skjuttid med det vapen ni ska använda på kursen. Det kravet ser ni till att uppfylla på egen hand om ni inte redan nu vet att det inte är ett problem.

OBS! Om ni lånar ett vapen utan att ha egen licens måste långivaren vara närvarande hela tiden! Ingen andrahandsutlåning – olagligt.

Ni som inte är medlemmar i Karlstads PSK bör ansöka om medlemskap snarast. Tänk på att ni behöver registerutdrag och att styrelsen ska hinna behandla er ansökan.

Kursavgiften betalar ni till klubbens Swish-nummer (1231480201) alternativt PlusGiro 3 31 22-3 före första kursdagen. Ingen kontant betalning på plats.

Frågor och anmälan till: ipsc@kpsk.se
Ange: namn, telefonnummer, medlemsnummer/sökt medlemskap, vilket vapen du ska använda, lånat eller eget, höger/vänsterskytt.

Mycket välkomna önskar examinator …och ett stort antal instruktörer och instruktörselever!

Medlemsuppgifter hos KPSK

Under dagen har ett mejl skickats ut till de medlemmar med registrerad e-postadress i klubbens medlemsregister.

Tanken är att vi framöver skall minimera behovet av att skicka information via brev/porto och nyttja de registrerade e-postadresserna istället.

Har du inte fått något mejl innehållande dina registrerade uppgifter i vårt medlemsregister så saknar vi förmodligen din korrekta e-postadress.

Skicka ett mejl till info@kpsk.se från den adressen du vill ha i medlemsregistret, var noga med att skriva med förnamn/efternamn i mejlet.

Förbundsmedlemsskap

Påminnelse…
Ni som INTE skall vara med i Svenska Pistolskytteförbundet framgent och som idag har KPSK som huvudförening behöver meddela detta snarast. Vi som förening behöver inte göra klart rapporteringen förrän till årsskiftet (vi skall bekräfta rapporteringen i januari) men det uppskattas av ”oss administratörer” att få lite tid på oss att samköra registren så vi rapporterar korrekt…
(läs: så att inte föreningen behöver betala förbundsavgifter för någon i onödan…)
————————————————————————————————————–
Förtydligande runt förbundstillhörighet:
För att få ett föreningsintyg inom en viss gren (tex. fält A-vapen) så måste man vara medlem i ett förbund som bedriver skytte inom den grenen. 
Om man är medlem i flera skytteklubbar så räcker det att man betalar förbundsavgiften via en av klubbarna (den man har som huvudklubb/tävlar för) och då är det även den klubben som i första hand skall skriva under och skicka in föreningsintyget till polisen vid en licenshantering.Vissa av våra medlemmar skjuter numera enbart dynamiskt skytte (ipsc) och söker enbart licens på sina vapen inom det dynamiska förbundet och därför ställer vi frågan vilka som inte vill vara med i Svenska Pistolskytteförbundet eftersom det är frivilligt. Oavsett vilket/vilka förbund man är ansluten till så kan man deltaga på klubbtävlingar så länge man har relevant utbildning, men för att delta på tävling utanför klubben så krävs att man är ansluten till förbundet som tävlingsformen man skall tävla i sorterar under. 

Årsavgiften till KPSK är 500:- plus förbundsavgift SPSF 260:-, totalt 760:- såvida man inte är förbundsansluten via en annan klubb eller enbart vill vara med i andra förbund (alla förbundsmedlemskap förutom SPSF hanterar man som skytt själv).

Kurs Pistolskyttekort

Helgen vecka 42, lördag/söndag den 20-21:a oktober, kör vi en intensivkurs för pistolskyttekort.

Vi räknar med att starta klockan 09:00 och hålla på till 16:00 med avbrott för lunch. Vi brukar försöka hålla lunchen effektiv men det finns tid att sticka in till stan och äta för den som inte vill ta med matlåda.

Kursen riktar sig till medlemmar i KPSK, så för den som ännu inte är medlem finns det fortfarande möjlighet att hinna få in en ansökan till nästkommande styrelsemöte (den 1/10 klockan 18:00, tänk på att ansökan skall överlämnas personligen till någon i styrelsen eller en gren/skjutledare samt att registerutdrag från Polisen skall bifogas. Den som tar emot ansökan är även skyldig att kontrollera legitimation).

Lördagen kommer att bestå av genomgång av kursmaterialet, diskussioner samt grupparbeten. Man bör avsätta några timmar på lördagskvällen för egenstudier i materialet man gått igenom under dagen.

Söndagen kör vi på i samma stil fram till lunch. Efter lunchen skriver vi det teoretiska provet. För att bli godkänd och få sitt pistolskyttekort krävs även att man har tagit bronsmärket i precision (det noteras löpande i märkespärmen under KPSK’s organiserade skjutningar).

Avgiften för kursen är 700:-. Kursmaterial, fika/frukt, examination och kort-tillverkningskostnaden ingår. Avgiften skall vara betald innan kursstart (bankgiro 33122-3, swish 1231480201 eller kontant på plats).

Anmälan görs till skjutledare på Tisdagskyttet/lördagsskyttet eller via mejl till ordforande@kpsk.se. Uppge medlemsnummer, mejladress och ett telefonnummer vid anmälan så vi enkelt kan nå ut till alla med löpande information.

Begränsat antal platser, först till kvarn…

Väl mött och välkomna // P-A och Daniel

Ytterligare arbetsdagar

Nu är kalendern uppdaterad med ytterligare 2 tillfällen att komma ut till Sörmon och umgås och samtidigt göra lite nytta 😉

17/6 kommer det arbetas i första hand med bl. a.  vallar/målställ samt finputsning och  översyn av tavlor inför Karlstadkomben.

15/7 kommer fokus ligga mer på byggnaderna/målning.

Vi tänder upp grillen vid båda tillfällena och vår eminente kiosk-mästare har fyllt på både dricka och glassfacket så det passar ju utmärkt att locka med övriga familjemedlemmar ut till Sörmon. Skjutförbud råder givetvis på hela anläggningen under pågående arbete.

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”

SM-Pistol 2018

Inbjudan SM-Pistol 2018

Betalningen för SM-deltagandet skall ske föreningsvis och skall vara arrangörsklubben tillhanda senast den 15/6.

Meddela ditt deltagande till info@kpsk.se (SM-pistol i ämnesraden) så att klubben kan erlägga korrekt betalning för deltagande KPSK-skyttar.

 

Fältcup 2018

Resultat 2018 är uppdaterat med slutresultat för Fältcup 2018 samt delresultatet för deltävling 6.

Priset som lottades ut till någon av årets 163 starter gick till Peter Olsson ESKF, GRATTIS!

Observera att du behöver vara inloggad som KPSK-medlem för att komma åt resultatsidan, deltagare från andra klubbar kan begära ut resultatlistor via mail: info@kpsk.se

Introkurs

Den 17/5 klockan 18:00 hålls en introduktionskurs på vår anläggning på Sörmon.

För den som är intresserad av att börja med pistolskytte så har vi regelbundna och organiserade träningstillfällen där även den som inte har eget vapen kan vara med och utveckla sitt skytte.

Innan man tillåts vara med på dessa nybörjarträningar så krävs det att man har deltagit på en introduktionskurs. Introkursen ger nybörjaren insikt i de grundläggande säkerhetsreglerna så att var och en kan tillgodogöra sig träningen på ett säkert sätt.

-Minimiålder 18 år (15 om målsman också deltar)

-Kostnad 200:- (betalas på plats, kontant eller swish)

-Begränsat antal platser (först till kvarn…)

Jösseträffen och fältcup del 5 av 6.

Resultat 2018 är uppdaterat med resultaten från fältcupens deltävling 5 samt det sammanställda resultatet efter 5 av 6 deltävlingar. Även resultatet från helgens fälttävling i Arvika, Jösseträffen, är upplagt.

Observera att du behöver vara inloggad som KPSK-medlem för att komma åt resultatsidan, deltagare från andra klubbar kan begära ut resultatlistor via mail: info@kpsk.se

Nu på onsdag den 9/5 genomförs fältcupens sista deltävling (Edsvalla).