Genomgång av åtgärdsbehov

Med anledning av banbesiktningen och annalkande deadline är vi några som ska träffas på Sörmon i morgon fredag kl 11.

Medlemmar som har tid är hjärtligt välkomna att ansluta och vara delaktiga i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för återstoden av hösten.