SM-Pistol 2018

Inbjudan SM-Pistol 2018

Betalningen för SM-deltagandet skall ske föreningsvis och skall vara arrangörsklubben tillhanda senast den 15/6.

Meddela ditt deltagande till info@kpsk.se (SM-pistol i ämnesraden) så att klubben kan erlägga korrekt betalning för deltagande KPSK-skyttar.