Förbud av ammunition med stålkärna

P.g.a. rådande värme och brandrisk har vi i styrelsen fattat beslutet att tillfälligt förbjuda all ammunition som innehåller en stålkärna.
Detta gäller bl.a. m/39b.

mvh
Styrelsen