Förbundsmedlemsskap

Påminnelse…
Ni som INTE skall vara med i Svenska Pistolskytteförbundet framgent och som idag har KPSK som huvudförening behöver meddela detta snarast. Vi som förening behöver inte göra klart rapporteringen förrän till årsskiftet (vi skall bekräfta rapporteringen i januari) men det uppskattas av ”oss administratörer” att få lite tid på oss att samköra registren så vi rapporterar korrekt…
(läs: så att inte föreningen behöver betala förbundsavgifter för någon i onödan…)
————————————————————————————————————–
Förtydligande runt förbundstillhörighet:
För att få ett föreningsintyg inom en viss gren (tex. fält A-vapen) så måste man vara medlem i ett förbund som bedriver skytte inom den grenen. 
Om man är medlem i flera skytteklubbar så räcker det att man betalar förbundsavgiften via en av klubbarna (den man har som huvudklubb/tävlar för) och då är det även den klubben som i första hand skall skriva under och skicka in föreningsintyget till polisen vid en licenshantering.Vissa av våra medlemmar skjuter numera enbart dynamiskt skytte (ipsc) och söker enbart licens på sina vapen inom det dynamiska förbundet och därför ställer vi frågan vilka som inte vill vara med i Svenska Pistolskytteförbundet eftersom det är frivilligt. Oavsett vilket/vilka förbund man är ansluten till så kan man deltaga på klubbtävlingar så länge man har relevant utbildning, men för att delta på tävling utanför klubben så krävs att man är ansluten till förbundet som tävlingsformen man skall tävla i sorterar under. 

Årsavgiften till KPSK är 500:- plus förbundsavgift SPSF 260:-, totalt 760:- såvida man inte är förbundsansluten via en annan klubb eller enbart vill vara med i andra förbund (alla förbundsmedlemskap förutom SPSF hanterar man som skytt själv).