Skjutförbud under långfredag och påskdagen

En liten påminnelse om att det råder nationellt skjutförbud under långfredagen och påskdagen ”av religiös hänsyn” (samma skjutförbud gäller även juldagen).

I övrigt är det samma förhållningsregler som råder på vår anläggning, dvs. inga anordnade föreningsaktiviteter såsom organiserade träningar eller kurser.

Individuellt nyttjande av banorna och klubbhus är fullt tillåtet för alla medlemmar men tänk på att hålla avstånd till varandra och inte bilda ”sammankomster” enligt gällande rekommendationer från myndigheter.