Info från styrelsen

Nu är den efterfrågade informationen ”Styrelsen informerar” åter aktiverad. Avsikten är att sammanfattande information kommer att publiceras under sidan ”Styrelsen informerar” löpande efter varje styrelsemöte.

Sidan kommer oftast att vara läsbar för alla men i förekommande fall, beroende på publicerad information, kan sidan kräva att man är inloggad som KPSK-medlem för att kunna läsa informationen.

Vi vill flagga lite extra för stenplockande i våra vallar, se mer info under kalenderaktiviteterna den 20-21/6 samt 27-28/6. Skicket på våra vallar kommer att vara helt avgörande för om vi kommer att ha en anläggning som är godkänd för skytte till vårt förfogande över huvud taget…