Kallelse till årsmötet 2021

Nu finns kallelse och förslag på dagordning till klubbens årsmöte tillgängligt på sidan för årsmöte 2021.