Styrelsen informerar 2015

2015-10-05 Styrelsemöte

  • Klubbmästerskap IPSC utlyst till den 8 november 2015.
  • Sundsta skjuthall, under vintern har KPSK/ I2 delad skjuttid under tisdagar 19-21
  • Under veckan går e-mail om kursstart för pistolskyttekortet till de medlemmar som anmält sig, och uppfyller kraven.

2015-09-07 Styrelsemöte

  • Ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret skall bifogas medlemsansökan. Se Bli medlem

2015-05-04 Styrelsemöte

  • Arbetsdagar utlysta till 23 och 24 Maj, samt 13 och 14 Juni.
  • Fripistolmålen skall flyttas till och förvaras i container ingång öster.
  • Förvaring av privat målmateriel i klubbens utrymmen medgives ej.

2015-04-11 Styrelsemöte

  • Solstad Cup Rankingtävling i fripistol, sport- och grovpistol. KPSK via Lars Palmgren anordnar 5 deltävlingar med förslag på följande datum: 26/4, 17/5, 27/6, 12/7 samt 8/8. Då PPC-Cup är bokat 17/5 samt 27/6 får Lars Palmgren återkomma om nya datum för dessa tillfällen. Lars erbjuder sig att arrangera DM 6-7/6. Lars Palmgren planerar också ett 3-dagar läger för KPSK’s medlemmar i samband med deltävlingen 8/8.
  • Styrelsen har gemensamt tagit fram en “Att göra”-lista som kommer att anslås på anslagstavlan i klubbhuset. Medlemmarna har möjlighet att även kunna utföra dessa uppgifter när man har möjlighet:
   Städa expeditionen
   Byta virke i tavelställen på 25 m banorna
   Rensa bort tavlor och ställ i tavelförrådet. OBS spara fästena
   Städa tavelförrådet
   Köpa plastkätting 1 rulle
   Skrapa och måla metallramarna till tavelställen
   Regla och klä ny väggar på splitterskydden mellan skjutbanorna
   Måla väggarna till de nya splitterskydden
   Skrapa och måla skjuthallarna
   Byta till tryckimpregneratvirke på skjutbänken Öppna 25:an
   Städa vänster om 50 m. banan
   Gå igenom och städa vid sidan och i containrarna
   Rensa stuprännorna på klubbstugan
   Måla klubbstugan
   Kolla och reparera takläckage A + B hallen
   Kolla och ev. reparera dörrarna i A + B hallarna
  • Allmän städdag är utlyst till 2-3 maj.
  • Klubbmästerskap. Följande datum har bestämts för klubbmästerskap. Arrangör är deltagarna. Minimi antal för att kunna dela ut medalj är 3 deltagare.
   Precision B – 27/4
   Standardpistol – 5/5
   Sportpistol – 12/5
   Precision A – 19/5
   Nationell Helmatch – 2/6
   Militär Snabbmatch C – 9/6
   Precision C – 23/6
   Grovpistol – 4/8
   Fripistol – 11/8
   Magnum Fält – 18/8
   Revolverduellen min. cal.38 – 25/8
   Morgan Holt återkommer om datum för Fältskytte
  • Som informationskanaler till medlemmarna används hemsida, e-mail samt Facebook. För att få information via e-mail uppmanas medlemmarna att skicka in sina e-mailadresser till sekreterare@kpsk.se där även de som har ändrat sin e-mail kan uppdatera till sin nya e-mail adress. Frågor till styrelsen skickas via e-mail till styrelse@jra.se som tar upp det på nästa styrelsemöte.

2015-04-11 Årsmöte

  • Beslutades att medlemsavgiften skall förbli den samma på 400 kronor och att subvention av förbundsavgiften tas bort. Medlemsavgiften för 2016 skall vara betald före 1 februari.
  • Styrelsen ska vid årets början meddela vilka dagar som är arbetsdagar samt informera vad som börs göras under dessa dagar.
  • Det ska utses grenledare för de grenar som KPSK utövar.
  • Det kommer hållas två vapenkontroll kurser innan den 1:a juli.
  • Det kommer införas ny typ av medlem, s.k. Stödmedlem som då betalar 50% av ordinarie medlemsavgift men äger då ej rätt att nyttja klubbens banor och andra faciliteter.
  • De medlemmar som under året inte närvarar på en av de dagar som styrelsen utser som arbetsdagar eller funktionärsdagar kommer nästkommande år att erläggas en avgift som motsvarar en medlemsavgift.

2015-04-11 Styrelsemöte

  • Beslutades att aktivitetsintyg utfärdas av ordförande Tommy Bengtsson, vice ordförande Mikael Norberg, sekreterare Tord Boström samt styrelsen gemensamt.
  • Alla föreningsintyg kommer att behandlas under ett styrelsemöte, intygen ska finnas styrelsen tillhanda innan dess. Styrelsen gemensamt är ansvarig för föreningsintyg.
  • Styrelsen kommer att hålla sina möten den första helgfria måndag i månaden. Utom Juli.
  • Det kommer sättas upp en brevlåda för meddelande till styrelsen där man bla kan lägga intygsansökningarna.