Styrelsen informerar 2016

2016-11-07 Styrelsemöte

  • Ny information om föreningsintygs-ansökan med länk till polisens hemsida. Ansökan skall kompletteras med underskrivet intyg av skjutledare/grenledare på märkeskompetens. Ansökan skickas till sekreterare@kpsk.se eller via brev till klubben.

2016-10-03 Styrelsemöte

  • Medlemmar kommer att ha möjlighet att få ut tagga samband med styrelsemötena, normalt första måndagen i varje månad.

2016-08-09 Styrelsemöte

  • Klubbmästerskap IPSC sker i samband med Karlstad Petit Prix Pre-match 1 oktober
  • Nya kodlås till bommen samt till IPSC och PPC containrarna. Nya tävlingstavlor låses in i sekretariatet som skall iorningsställas.

2016-05-02 Styrelsemöte

  • Karlstad-komben skjuts den 3 juli.
  • Taggarna för passersystemet kommer att kosta 100:-

2016-04-04 Styrelsemöte

  • Införskaffar och installerar ett nytt åskskydd som skyddar mot strömspikar, dock ej direktträffar.
  • Ordnar nya lås och personliga taggar till nytt passersystem
  • KPSK hyr ut skjutbanan till I2 under 4 dagar tiden 27-30 juli 2017.

2016-03-09 Årsmöte

  • Inkommen motion om avskaffande av arbetsplikt avslogs.
  • Medlemsavgift fastställdes till 500:-, pensionär 300:- och junior 200:-

2016-02-01 Styrelsemöte

  • Gröna kortet kurs startar 1 mars under ledning av Lars-Ola Nilsson.