Styrelsen informerar 2017

2017-08-14 Styrelsemöte

  • Nya medlemmar utan ”grönt kort” eller giltig tävlingslicens antas med krav enligt nuvarande process. Automatisk aktiv i SPSF och utbildning till ”grönt kort”. Alternativt antagning och utbildning via ”fadderverksamhet” till IPSC licens.
  • Nya medlemmar med ”grönt kort” eller giltig tävlingslicens antas med krav enligt nuvarande process.
  • Enskild medlem avgör själv vilket/vilka förbund den vill vara aktiv i. Medlem skyldig att rapportera till klubben vid förändring.
  • Medlem kan enbart få ut föreningsintyg på de förbund som den är aktiv i. På respektive förbunds villkor.
  • Föreningen skall inte göra några skillnader på sina medlemmar. Alla av föreningen arrangerade verksamheter är öppna för samtliga fullvärdiga medlemmar oavsett vilka förbund de enskilt är anslutna till, såvida de inte kräva ytterligare/särskild utbildning. Vilket tydligt skall framgå vid inbjudan/avisering.

2017-06-12 Styrelsemöte

  • Petit Prix vill behålla stationerna intakta i 14 dagar. Styrelsen beslutar att det läggs skjutförbud på hela anläggningen från 26/8 – 7/9 kl. 16.00. Övrig info kommer på hemsidan.

2017-04-03 Styrelsemöte

  • Materiel som klubben äger får inte lämna skjutbanan annat än om det är godkänt av styrelsemedlem och underskrivet av styrelsemedlem alt. grenledare samt låntagare. Lån av materiel skall ske under väldigt begränsad tid.

2017-03-15 Styrelsemöte

  • Arbetsdagar utlysta till 14/5 och 24/9.
  • Morgan Holt bokar in årets klubbmästerskap.

2017-03-15 Årsmöte

  • Oförändrade medlemsavgifter
  • Medlemsavgiften skall vara betald före 1 mars 2018.

2017-02-06 Styrelsemöte

  • Gevärstävling IPSC i samarbete med försvarsmakten på Villingsbergs skjutfält 10-11 juni.
  • All ammunition som köps in till klubben är endast till för klubbvapnen och inte för vidareförsäljning till medlemmarna.

2017-01-02 Styrelsemöte

  • Materiel som klubben äger får inte lämna skjutbanan annat än om det är godkänt av styrelsemedlem och underskriven lånelapp lägg i sekretariatet.