Historia

Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb (KPSK) grundades redan 1945 och anslöts då till Svenska Pistolskytteförbundet. På den tiden sköt man ofta med grovkalibriga tjänstevapen efter svenska regler. Tretton år senare, 1958, anslöts klubben också till Svenska Sportskytteförbundet eftersom sportskyttegrenarna hade blivit allt populärare. Inom sportskyttet skjuts det nästan uteslutande med finkalibriga vapen enligt internationella regler.

I begynnelsen fick klubben låna skjutbanor men snart kunde vi bygga en egen bana på Rud i Karlstad. Denna döptes senare till Långtäppan. Med tiden blev det en riktigt bra bana på vilken man kunde skjuta i nästan alla grenar. Det byggdes också ett klubbhus men detta brann ner till grunden 1978 och det blev mycket arbete för medlemmarna att bygga ett nytt.

Med tiden stod det klart att vi inte kunde stanna kvar på Långtäppan. Staden växte och bostadsbebyggelsen kröp allt närmare. Till slut låg banan inklämd mellan bostadsområden och motionsspår. När sedan Rudsområdet skulle byggas ut ytterligare sade kommunen 1987 upp vårt arrendeavtal. Kommunen köpte hela anläggningen och klubben erbjöds att arrendera mark på Sörmon och där håller vi till idag.

Under hösten 1988 började jobbet med den nya skjutbanan som i allt väsentligt blev klar 1992. Banan har kostat cirka en miljon att bygga men torde vara värd ett par gånger detta belopp om man tar hänsyn till arbetskostnaderna. Klubbmedlemmarna har nämligen gjort allt arbete själva.