Hyra Sörmon

Med hyresgäst menas en skyttesammanslutning, myndighet, företag eller en privatperson som har rätt att bedriva skytte med handeldvapen.

Hyresgästen har giltig ansvarsförsäkring genom t.ex. SPSF.
Hyresgästen är medlem i SPSF eller relevanta förbund beroende på verksamhet.
Hyresgästen förbinder sig att följa gällande SäkB och Skjutbaneinstruktion.
Hyresgästen inte tidigare överträtt säkerhetsbestämmelserna.
Hyresgästen hyr anläggning i befintligt utförande. Någon modifiering får inte ske utan styrelsens tillstånd.
Hyresgäst som avser hålla en inbjudningstävling, kan endast hyra anläggningen i sin helhet, för den tid som tillträde önskas.

Med Skjutbana menas en av följande banor:
A: 25m, 25 platser, skjuthall
B: 25m, 25 platser, skjuthall
C: 50m, 20 platser, skjuthall
D: 25m, 20 platser, öppen bana

Hyra per skjutbana per påbörjad 3 tim: 500:- exkl. målmtrl.
Hyra per skjutbana per påbörjad 24 tim: 2000:- exkl. målmtrl.
Hyra Klubbhus per påbörjad 3 tim: 500:-
Hyra Klubbhus per påbörjad 24 tim: 2500:-