PPC

PPC är den yngsta av alla grenar inom Svenska Pistolskytteförbundet.
Denna gren skjuts i flera vapengrupper och i olika matcher. Enkelt förklarat så blandar den precision i olika skjutställningar på korta skjuttider. Här användes endast grovkalibriga pistoler och revolvrar.

För att få tävla inom PPC1500 i Sverige skall du ha genomgått en endagars grundkurs i PPC1500.

I denna grundkurs går man igenom säker vapenhantering, drag och omladdning på ett säkert sätt under skjutmomentet, matchordning samt regelkunskap

Film om PPC