Pistolskyttemärket märkeskrav

Ur Skjuthandbok 2014

5.1.1.1 Krav

Kompetensserierna för pistolskyttemärket får skjutas på
inomhusbana. Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie
får stödhand inte användas. Inte heller får stöd förekomma i annan form, t.ex. med
pistolsnodd. Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°.

Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott.

För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt
under kalenderår vid tränings och/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av
Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på
skjutskicklighet, nämligen:

1.    att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott, 6
minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst:

Vapengrupp

Märkesvalör

A

B

C

Brons

32

33

34

Silver

38

39

40

Guld

43

45

46

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.

2. att i 3 tillämpningsserier

• antingen

– mot B 100 figur, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°

– eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45°

ha erhållit i varje serie:

Märkesvalör

Antal träff

Skjuttid

Brons

5

60 sek

Silver

6

40 sek

Guld

6

Vapengrupp A och R 17 sek

Vapengrupp B och C 15 sek

• eller erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning.

För erhållande av pistolskyttemärke i guld kan serierna under 1 och 2 ovan ersättas med följande prov: att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott, tid för första serien 2,5 min., för andra serien 20 sek. och för tredje serien 10 sek. uppfyllt följande fordringar:

Vapengrupp

Poäng sammanlagt i en skjutomgång

A och R

121

B

127

C

130

De 3 serierna i en skjutomgång skjuts i följd med markering mellan serierna. Skjutställning stående utan stödhand.

5.1.2.2 Krav

Vid prov för årtalsmärke kan proven enligt 5.1.1.1 ersättas med följande prov:

      att tre gånger under kalenderåret i en PPC tävlings- och/eller träningsmatch enligt SPSF PPC-reglemente för P1500/R1500 ha uppnått 1290 poäng. Påbörjad match skall skjutas utan avbrott. Match får skjutas på inomhusbana.

      att där magnumvapen används skjuts moment 1 enligt reglerna för Magnumprecision med poängkrav enligt vapengrupp A. Moment 2 skjuts på 1/6 rak eller cirkelmål C30 på 50 m under en skjuttid av 60 sekunder. Skjutställning enligt E.6.3. Optiska riktmedel får ej användas vid provtagningen. Kraven i övrigt enligt 5.1.1.1.

      att ha uppfyllt fordringarna för Fältskyttemärket i guld.

      att ha uppfyllt fordringarna för Precisionsskyttemärket i guld.

      att tre gånger under kalenderåret i Militär snabbmatch (vid tre olika
tävlingstillfällen*) erhållit poäng enligt följande, minst;

vapengrupp A 500 poäng

vapengrupp B 520 poäng

vapengrupp C 540 poäng.

*Med tävlingstillfälle menas riks-, landsdels-, krets- eller nationell tävling i Militär snabbmatch.