Sörmon

Banan är belägen på Sörmon, cirka 12 km väster om Karlstads centrum. Du tar av norrut från E18 vid skylten ”Sörmons grustag” / ”Randviken”. Kod till vägbommen, och nyckeltag till målbodarna, sekretariat samt klubbstugan kan du som aktiv medlem lösa ut mot en nyckelavgift.

A: 25m, 25 platser, skjuthall
B: 25m, 25 platser, skjuthall
C: 50m, 20 platser, skjuthall
D: 25m, 20 platser, öppen bana
Klubbstuga, målbodar och övriga servicebyggnader.

I skjuthall C finns ett stålfundament för att fästa en skottstol av typen ”Ransom Rest”.


Visa större karta

SKJUTBANEINSTRUKTION

Omfattning
Samtliga skjutbanor vid skytteanläggning tillhörande Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb (KPSK). Instruktionen ska följas av alla som nyttjar anläggningen.

Ansvariga
Föreningens styrelse är gemensamt ansvarig. Kontakt kan tas via info@kpsk.se eller www.kpsk.se.

Säkerhetsansvarig är Joakim Magnusson 076-345 53 86

  1. Vapen skal alltid hanteras som om de är laddade.
  2. Peka aldrig med vapen mot något du inte är beredd att skjuta på.
  3. Var alltid säker på vad som är ditt mål och vad som finns bakom.
  4. Håll fingret borta från avtryckaren tills du avser att lossa ett skott.

Öppettider
08:00 och 21:00 alla dagar utom juldag, långfredagen och påskdag.

Tillträde
Samtliga medlemmar i Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb under förutsättning att medlemsavgiften är betald. Gäster är välkomna vid enstaka tillfällen i medlems sällskap. Verksamhet kopplad till annan förening får inte förekomma utan att först fått styrelsens godkännande.

Sjukvårdsmateriel och telefon
Finns i klubbstugan samt i sekretariatet mellan skjuthall A och B.

Tillåtna vapen och kalibrar
Magnumammunition får endast användas på bana C och öppna 25-metersbanan. Gevärskalibrar över .22lr endast på bana C. Helautomatiska vapen får endast laddas med ett skott åt gången.

Målmateriel och användning av dessa
Målmateriel ska placeras i omedelbar närhet till kulfång. Av respektive skytteförbund godkänd målmateriel får användas. Övrig målmateriel får användas på bana C samt öppna 25-metersbanan under förutsättning att det sker under säkra former och att allt skräp städas undan. Mål som ger upphov till farliga restprodukter som glasflaskor eller motsvarande är förbjudet. Mål av metall får användas om de är tillverkade av för kalibern anpassat material, splitterskydd används samt beskjuts på säkert avstånd. Närmare bestämmelser om metallmål i respektive grens reglemente.

Före, under och efter skjutningen
Skjutledare ska alltid utses. Hörselskydd är obligatoriskt. Varsamhet ska iakttagas under skjutning så att kulorna träffar kulfånget på avsedd plats samt för att undvika skador på skjutbanan. Under skjutningen gäller i första hand säkerhetsreglerna för respektive gren och skytteförbund. Drag från hölster får endast utföras av personer som genomgått utbildning för detta i lämplig gren. Vapenvakt måste utses om vapen lämnas. Dörrarna till skjuthallarna kan reglas för att minska riskerna för att obehöriga försöker röra eller stjäla vapen. Efter skjutningen ska vapenkontroll utföras och skjutplats och målområde städas från hylsor och skräp. Säkerhetsbrister, incidenter och olyckor ska rapporteras till säkerhetsansvarig.

Sörmon 2014-08-30

Ett svar på ”Sörmon

  1. Pingback: Målstället bana B | Karlstads Pistol och Sportskytteklubb

Kommentarer är stängda.