Styrelsen informerar

Måndagen 2020-06-01, kortfattad information från mötet.

Klubben följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Vi inväntar att man lyfter taket för sammankomster på max 50 personer innan vi återaktiverar våra organiserade skjutträningar, kurser och tävlingar.

I.o.m. 50-gränsen så har vi därmed ställt in Karlstakomben-2020. Vi behåller bokningen i kalendern för både ”inför-tävling-arbetsdagarna” och själva tävlingen då vi alla behöver hugga i och hjälpas åt att rensa sten ur våra vallar. Läs mer i kalenderaktiviteten på respektive datum.

Vår IPSC-tävling ”Karlstad Grand Prix” och samarrangemanget mellan KPSK och I2-SKF ”SM-Sportskytte” ser också ut att behöva ställas in om inte något drastiskt förändras inom snar framtid. Definitva beslut om dessa tävlingar kommer meddelas under juni.

Under närmaste veckorna så kommer våra nya medlemskort att finnas för utlämning i klubbstugan. När man hämtar upp sitt kort så kan man välja pinkod och därmed fungerar kortet som nyckeltag framöver (den gamla taggen kommer att fungera parallellt under en övergångsperiod). Kortet SKALL bäras synligt (man får även med ett nyckelband och korthållare) vid allt skytte på vår anläggning.

De som inte hade reglerat sina medlemsavgifter till klubben den 31/5-2020 trots upprepade påminnelser/påstötningar har nu tagits bort ur medlemsregistret, befintliga medlemmar som ej betalt anses ha begärt utträde och nya medlemsansökningar som inte har blivit betalda har makulerats. Utträde under året innebär att ny medlemsansökan kommer behandlas tidigast efter nästa års årsmöte.

Nästa ordinarie möte blir måndagen den 3/8-2020 klockan 18:00.

Trevlig sommar önskar styrelsen // Vi ses i vallarna när vi plockar sten…