Bli medlem


Då vi har ett stort antal medlemsförfrågningar, begränsat antal platser för nybörjarskytte har vi därmed även begränsat medlemsintag av nya medlemmar.

Vi har ingen ungdomsverksamhet (under 18 år) och rekommenderar luftpistolsskytte som t.ex. I 2 Skytteförening bedriver.

———————————–

Karlstads Pistol och Sportskytteklubb är en förening som inriktar sig på tävling och träning inom skyttesport. För att bli medlem som aktiv skytt krävs det att man skall kunna beviljas vapenlicens hos polismyndigheten, dvs. att man inte tidigare har nekats eller fråntagits vapenlicens, eller har anmärkningar i sitt belastningsregister som kan antas vara ett hinder vid en ansökan om vapenlicens.

Som skytt och vapenägare anses man inneha ett förtroende på en högre nivå än övriga samhällsmedborgare, detta ställer också högre krav på etik, moral och efterlevnad av samhällets lagar och regler, både inom och utom regelverket för vapenhantering.

Som medlem i KPSK förväntas man vara en aktiv föreningsmänniska, inte bara aktiv med sitt skytte. KPSK’s anläggning är av hög kvalitet och det ställer även krav på föreningens medlemmar när det kommer till ideellt arbete vid tävlingar och uppgifter som behöver utföras för att hålla vår anläggning i det skick vi alla önskar.

För att ansöka om medlemskap i KPSK skall man fylla i medlemsansökan, bifoga ett oöppnat registerutdrag från polisen samt uppge en referens (befintlig medlem i KPSK i första hand, aktiv skytt i annan förening i andra hand). Har man ingen referens att tillgå så börjar man med att ta kontakt med styrelsen och bestämmer träff för att presentera sig och för att få en introduktion av föreningens aktiviteter och förväntningar.

För att få medlemsansökningsblankett för ifyllnad vill vi att den sökande skickar ett mail till oss med en kortfattad beskrivning av sig själv. Berätta om ditt personliga syfte med skytte, hur du kom i kontakt med föreningen samt ange referenserna du kommer åberopa i medlemsansökan.

Bifoga fullständiga namn, adress, telefonnummer och personnummer för att underlätta eventuell bakgrundskontroll. Saknas dessa uppgifter behandlas ej ansökan.

Maila till:
info ”at” kpsk.se, skriv ”Medlemsansökan” i ämnesraden.