Medlemsavgifter och kallelse till årsmötet

Nu är betalningsinformationen för 2019-års medlemskap samt kallelse/dagordningsförslag till årsmötet utskickade per e-post.

Om du inte har fått mejlet från oss så har vi förmodligen en felaktig e-postadress registrerad på dig i vårt medlemssystem. Hör av dig till info@kpsk.se med korrekt e-postadress eller kontakta någon i styrelsen om ni föredrar att få en pappers-avi skickad till er.

Kallelsen till årsmötet hittar ni även här: Kallelse2019 

Fältcupen 2019

Fältcupen är ett samarbete mellan Edsvalla Skytteförening, Älvenäs Pistolskytteklubb samt Karlstads Pistol och Sportskytteklubb där vi anordnar två tävlingar var och avslutar med prisutdelning så fort sista patrull hölstrat.

För den som inte kommit ut på sin första tävling än är detta ett ypperligt tillfälle att i tryggheten med sina klubbkompisar ta första steget in i en gren som är både utmanande och väldigt trevlig.

Lånevapen bokas på tisdagsträningen och när det efter de två första tillfällena är dags att lämna tryggheten på hemmafältet brukar vi samlas på Sörmon för samåkning. Missa inte chansen!

Följande datum är inbokade i kalendern:
4/4 Torsdag KPSK
11/4 Torsdag KPSK
17/4 Onsdag  Älvenäs
25/4 Torsdag Älvenäs
2/5 Torsdag Edsvalla
9/5 Torsdag Edsvalla. Avslutning med prisutdelning

https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/faltskyttegrenar/faltskjutning

Inbjudan till grundkurs i dynamiskt skytte

Snart är det dags för årets första grundkurs i dynamiskt skytte (IPSC)! Följande datum gäller och utbildningsplats är som vanligt KPSK’s skjutbana på Sörmon, Karlstad.

Kursens planering:

26/3, tisdag 18:30-21:00. Intro och pappersarbete – utdelning av regelbok och teoretiska grunder. Genomgång av er utrustning (ta med allt).
6/4, lördag (09:00-16:00 inklusive 1 tim lunch) teoriprov och skytte
7/4 söndag (09:00-16:00 inklusive 1 tim lunch) skytte
9/4 tisdag 18:30-21:00 skytte
16/4 tisdag 18:30-21:00 skytte

OBS! Alla kurstillfällen är obligatoriska och vi ber er vara noga med att passa tiderna. Det är många klubbmedlemmar som ska ta hand om er och vi vill ge er det bästa vi har.

Ang lunch kan ni ta med eller åka iväg och äta. Brukar bli ca 12:00-13:00.

Dyslexi är inget problem. Vi brukar hitta en bra lösning. Se bara till att Lars-Ola vet om det på något sätt.

Praktisk examination kommer att hållas löpande under kursen med några avslutande övningar. Det handlar om att mogna in i sporten och för att bli godkänd ska man uppnått tillräcklig nivå för att kunna genomföra en tävling både på ett säkert sätt och enligt regelboken. Dessutom ska man ha förstått vilket ansvar man har när man utövar Dynamiskt skytte. Ni kommer få bra hjälp på vägen och förhoppningsvis lite roligt samtidigt!

Krav för deltagande:

Medlem i KPSK. (medlemskap i andra föreningar anslutna till SDSSF i mån av plats)

Betald kursavgift 1.700 kr (varav upp 700 kr återbetalas efter att under året ha genomfört en tävling minst level 2 på extern bana samt arbetat på klubbens lvl2-tävling ”Karlstad Petit Prix”).

Ska ha 1.000 patroner/deltagare

Automatpistol min kaliber 9 mm som ni är väl bekant med. Ordnat i god tid innan kurs!

Minst tre (3) magasin som rymmer minst 15 patroner ELLER sex (6) magasin som rymmer minst 8 patroner beroende på pistol

Hölster som medger att vapnet kan hanteras säkert vid snabba drag.

Två ELLER fem magasinhållare (se ovan).

Vapen, magasin och ammunition måste fungera. Blir det för mycket problem får ni avbryta kursen.

Inga kläder med kamouflagemönster eller som är delar av en uniform eller ser ut att vara det.

Ni ska kunna träffa från 10 meter med fem av fem skott i det svarta (20 cm diameter) på en precisionstavla med två händer och obegränsad skjuttid med det vapen ni ska använda på kursen. Det kravet ser ni till att uppfylla på egen hand om ni inte redan nu vet att det inte är ett problem.

OBS! Om ni lånar ett vapen utan att ha egen licens måste långivaren vara närvarande hela tiden! Ingen andrahandsutlåning – olagligt.

Ni som inte är medlemmar i Karlstads PSK bör ansöka om medlemskap snarast. Tänk på att ni behöver registerutdrag och att styrelsen ska hinna behandla er ansökan.

Kursavgiften betalar ni till klubbens Swish-nummer (1231480201) alternativt PlusGiro 3 31 22-3 före första kursdagen. Ingen kontant betalning på plats.

Frågor och anmälan till: ipsc@kpsk.se
Ange: namn, telefonnummer, medlemsnummer/sökt medlemskap, vilket vapen du ska använda, lånat eller eget, höger/vänsterskytt.

Mycket välkomna önskar examinator …och ett stort antal instruktörer och instruktörselever!

Medlemsuppgifter hos KPSK

Under dagen har ett mejl skickats ut till de medlemmar med registrerad e-postadress i klubbens medlemsregister.

Tanken är att vi framöver skall minimera behovet av att skicka information via brev/porto och nyttja de registrerade e-postadresserna istället.

Har du inte fått något mejl innehållande dina registrerade uppgifter i vårt medlemsregister så saknar vi förmodligen din korrekta e-postadress.

Skicka ett mejl till info@kpsk.se från den adressen du vill ha i medlemsregistret, var noga med att skriva med förnamn/efternamn i mejlet.

Förbundsmedlemsskap

Påminnelse…
Ni som INTE skall vara med i Svenska Pistolskytteförbundet framgent och som idag har KPSK som huvudförening behöver meddela detta snarast. Vi som förening behöver inte göra klart rapporteringen förrän till årsskiftet (vi skall bekräfta rapporteringen i januari) men det uppskattas av ”oss administratörer” att få lite tid på oss att samköra registren så vi rapporterar korrekt…
(läs: så att inte föreningen behöver betala förbundsavgifter för någon i onödan…)
————————————————————————————————————–
Förtydligande runt förbundstillhörighet:
För att få ett föreningsintyg inom en viss gren (tex. fält A-vapen) så måste man vara medlem i ett förbund som bedriver skytte inom den grenen. 
Om man är medlem i flera skytteklubbar så räcker det att man betalar förbundsavgiften via en av klubbarna (den man har som huvudklubb/tävlar för) och då är det även den klubben som i första hand skall skriva under och skicka in föreningsintyget till polisen vid en licenshantering.Vissa av våra medlemmar skjuter numera enbart dynamiskt skytte (ipsc) och söker enbart licens på sina vapen inom det dynamiska förbundet och därför ställer vi frågan vilka som inte vill vara med i Svenska Pistolskytteförbundet eftersom det är frivilligt. Oavsett vilket/vilka förbund man är ansluten till så kan man deltaga på klubbtävlingar så länge man har relevant utbildning, men för att delta på tävling utanför klubben så krävs att man är ansluten till förbundet som tävlingsformen man skall tävla i sorterar under. 

Årsavgiften till KPSK är 500:- plus förbundsavgift SPSF 260:-, totalt 760:- såvida man inte är förbundsansluten via en annan klubb eller enbart vill vara med i andra förbund (alla förbundsmedlemskap förutom SPSF hanterar man som skytt själv).