Städdag, vårstädning.

Söndagen den 19/5 är samtliga banor är bokade för vårstädning, hylsplockning och allmänt iordningställande.

Grillen värms upp, drickan hålls kyld och kaffet serveras när vi börjar bli klara.

Medtag gärna krattor/räfsor hemifrån.

Saknade medlemsavgifter för 2019

Vi har under våren successivt plockat bort medlemmar som ej betalt sin medlemsavgift för 2019 i omgångar. Ordningen har bestämts genom historisk nivå på aktivitet.

På styrelsemötet nu på måndag den 6/5 kommer de sista medlemmarna som ännu ej betalt att tas bort ur både KPSK’s och Svenska Pistolskytteförbundets medlemsregister.

För att åter ansöka om att bli medlem efter att ha blivit avregistrerad så krävs att en ny medlemsansökan fylls i och lämnas in tillsammans med ett nytt, oöppnat registerutdrag från Polisen (dock inget krav på ny introduktion inom 2 år).

Vet du med dig att din avgift ännu inte är betald så hinner du åtgärda detta genom att swisha till klubbens ordinarie swishnummer eller betala till klubbens ordinarie PG (både pg och swishnummer finns längst ner i sidfoten här på hemsidan). Är du osäker på hur mycket du skall betala så skicka ett mejl till info@kpsk.se så återkommer vi med korrekt summa.

Introkväll

Måndagen den 29/4 klockan 18:00 kör vi en introkväll där du som är nyfiken på pistolskytte får en genomgång av grunderna i säker vapenhantering samt under överinseende av instruktörer får prova på att skjuta några serier.

Introduktionen är ett krav för att få skjuta med våra klubbvapen och även ett första steg till medlemskap. Efter genomförd introduktion är man välkommen att delta vid våra organiserade nybörjarskytten, där kan man välja att prova på några gånger ytterligare för att känna efter om pistolskytte är något som passar, innan man tar ställning till medlemskap i föreningen.

Kostnad för introduktionen är 200:-, anmälan till intro@kpsk.se (antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller).

Rikstävlingen ”Hemortens”

Svenska Pistolskytteförbundet bjuder in till ”Rikstävlingen med pistol på hemortens banor” 4 maj — 6 juni 2019.

Nu finns anmälningslista uppsatt på anslagstavlan i klubbhuset. Anmäl dig med namn och antal starter du har för avsikt att genomföra. Kostnaden är 70:- per start (1 start per vapengrupp).

Vi skall beställa startkort senast den 17/4 så vänta inte med anmälan… gör det NU!! Varje tisdagsskytte under perioden 4 maj till 6 juni kommer att vara sanktionerat tävlingstillfälle så denna tävlingen passar utmärkt att deltaga i även om man inte har eget vapen.

—————————————————————————————————————–

Tävlingens utförande
* Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina skjutningar.
* Skjutning skall ske under perioden 4 maj – 6 juni 2019. Antalet tävlingstillfällen
bestäms av respektive föreningsstyrelse.

Ledning
* Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som under styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande.
Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.
Skjutledare och kontrollant må delta i tävlingen.

Omfattning
* Skjutningen omfattar sex (6) precisionsserier om vardera 5 skott mot 10-ringad
internationell pistoltavla.

Skjutställning mm
* Skjutställning stående utan stödhand. Avstånd 25 m. Skjuttid 5 minuter för varje
serie. Före första serien får 5 provskott avges under en tid av 5 minuter.
Provskott skall skjutas mot särskild spegel.