Introkväll

Måndagen den 29/4 klockan 18:00 kör vi en introkväll där du som är nyfiken på pistolskytte får en genomgång av grunderna i säker vapenhantering samt under överinseende av instruktörer får prova på att skjuta några serier.

Introduktionen är ett krav för att få skjuta med våra klubbvapen och även ett första steg till medlemskap. Efter genomförd introduktion är man välkommen att delta vid våra organiserade nybörjarskytten, där kan man välja att prova på några gånger ytterligare för att känna efter om pistolskytte är något som passar, innan man tar ställning till medlemskap i föreningen.

Kostnad för introduktionen är 200:-, anmälan till intro@kpsk.se (antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller).

Rikstävlingen ”Hemortens”

Svenska Pistolskytteförbundet bjuder in till ”Rikstävlingen med pistol på hemortens banor” 4 maj — 6 juni 2019.

Nu finns anmälningslista uppsatt på anslagstavlan i klubbhuset. Anmäl dig med namn och antal starter du har för avsikt att genomföra. Kostnaden är 70:- per start (1 start per vapengrupp).

Vi skall beställa startkort senast den 17/4 så vänta inte med anmälan… gör det NU!! Varje tisdagsskytte under perioden 4 maj till 6 juni kommer att vara sanktionerat tävlingstillfälle så denna tävlingen passar utmärkt att deltaga i även om man inte har eget vapen.

—————————————————————————————————————–

Tävlingens utförande
* Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina skjutningar.
* Skjutning skall ske under perioden 4 maj – 6 juni 2019. Antalet tävlingstillfällen
bestäms av respektive föreningsstyrelse.

Ledning
* Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som under styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande.
Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.
Skjutledare och kontrollant må delta i tävlingen.

Omfattning
* Skjutningen omfattar sex (6) precisionsserier om vardera 5 skott mot 10-ringad
internationell pistoltavla.

Skjutställning mm
* Skjutställning stående utan stödhand. Avstånd 25 m. Skjuttid 5 minuter för varje
serie. Före första serien får 5 provskott avges under en tid av 5 minuter.
Provskott skall skjutas mot särskild spegel.

Vårmönstring 25m o 50m i Karlstad

På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet pistolsektionen inbjuder Karlstad Pistol och Sportskytteklubb till vårmösntring 25m och 50m. Se länk till inbjudan: Vårmönstring2019.

Som alltid så finns det inget tak för hur många vi kan vara som hjälps åt med arrangemanget. Känner du att du vill se sportskyttegrenarna på närmare håll så finns det gott om uppgifter man kan bistå med under tävlingsdagarna.

Detta är ju även ett utmärkt tillfälle för skyttar som är obekanta med Skyttesportförbundets grenar att se dessa discipliner på närmare håll. Lördag den 25/5 hålls tävlingarna i Fripistol och Snabbpistol, på söndagen den 26/5 hålls tävlingarna i Sportpistol, Grovpistol och Standardpistol.

Meddela tävlingsledare Lars Palmgren (palmgren.lars@telia.com 070-6437594) om och när du kan hjälpa till.

Startskottet

Hej, nu börjar det dra ihop sig till vår nypremiär av fältskjutningen Startskottet. Du som medlem är behövd som funktionär.

Vi kommer att ställa ut de målgrupper som inte skall stå i målställ och lägga ut skjutplatser på fredag (från ca klockan 14:30 och framåt) samt gå igenom förutsättningarna på de olika stationerna för de som känner att de vill titta närmare på detta innan det blir ”skarpt läge”.
Återstående mål och det sista ”fixandet” görs på lördag morgon innan första patrullen släpps ut. (första start klockan 08:30).
I skrivande stund så ser det ut att bli härligt vårväder men tänk på funktionell klädsel för säkerhets skull, det är trist att stå och frysa.
Tävlingen består av 6 stationer, samtliga är i skjutfacken på Sörmon så det är korta promenader för skyttarna och en förhållandevis snabbt avslutad tävling.
Väl mött!
Vi ses fredag och/eller lördag.// P-A

Intensivkurs Pistolskyttekort

Helgen vecka 11, lördag/söndag den 16-17:e mars, kör vi en intensivkurs för pistolskyttekort.

Vi räknar med att starta klockan 09:00 och hålla på till 16:00 med avbrott för lunch. Vi brukar försöka hålla lunchen effektiv men det finns tid att sticka in till stan och äta för den som inte vill ta med matlåda.

Kursen riktar sig till medlemmar i KPSK, så för den som ännu inte är medlem finns det fortfarande möjlighet att hinna få in en ansökan till nästkommande styrelsemöte (den 13/3 efter årsmötet, tänk på att ansökan skall överlämnas personligen till någon i styrelsen eller en gren/skjutledare samt att registerutdrag från Polisen skall bifogas. Den som tar emot ansökan är även skyldig att kontrollera legitimation).

Lördagen kommer att bestå av genomgång av kursmaterialet, diskussioner samt grupparbeten. Man bör avsätta några timmar på lördagskvällen för egenstudier i materialet man gått igenom under dagen.

Söndagen kör vi på i samma stil fram till lunch. Efter lunchen skriver vi det teoretiska provet. För att bli godkänd och få sitt pistolskyttekort krävs även att man har tagit bronsmärket i precision (det noteras löpande i märkespärmen under KPSK’s organiserade skjutningar).

Avgiften för kursen är 700:-. Kursmaterial, fika/frukt, examination och kort-tillverkningskostnaden ingår. Avgiften skall vara betald innan kursstart (bankgiro 33122-3, swish 1231480201 eller kontant på plats).

Anmälan görs till skjutledare på Tisdagskyttet/lördagsskyttet eller via mejl till ordforande@kpsk.se. Uppge medlemsnummer, mejladress och ett telefonnummer vid anmälan så vi enkelt kan nå ut till alla med löpande information.

Begränsat antal platser, först till kvarn…

Väl mött och välkomna // P-A och Daniel

Medlemsavgifter och kallelse till årsmötet

Nu är betalningsinformationen för 2019-års medlemskap samt kallelse/dagordningsförslag till årsmötet utskickade per e-post.

Om du inte har fått mejlet från oss så har vi förmodligen en felaktig e-postadress registrerad på dig i vårt medlemssystem. Hör av dig till info@kpsk.se med korrekt e-postadress eller kontakta någon i styrelsen om ni föredrar att få en pappers-avi skickad till er.

Kallelsen till årsmötet hittar ni även här: Kallelse2019 

Inbjudan till grundkurs i dynamiskt skytte

Snart är det dags för årets första grundkurs i dynamiskt skytte (IPSC)! Följande datum gäller och utbildningsplats är som vanligt KPSK’s skjutbana på Sörmon, Karlstad.

Kursens planering:

26/3, tisdag 18:30-21:00. Intro och pappersarbete – utdelning av regelbok och teoretiska grunder. Genomgång av er utrustning (ta med allt).
6/4, lördag (09:00-16:00 inklusive 1 tim lunch) teoriprov och skytte
7/4 söndag (09:00-16:00 inklusive 1 tim lunch) skytte
9/4 tisdag 18:30-21:00 skytte
16/4 tisdag 18:30-21:00 skytte

OBS! Alla kurstillfällen är obligatoriska och vi ber er vara noga med att passa tiderna. Det är många klubbmedlemmar som ska ta hand om er och vi vill ge er det bästa vi har.

Ang lunch kan ni ta med eller åka iväg och äta. Brukar bli ca 12:00-13:00.

Dyslexi är inget problem. Vi brukar hitta en bra lösning. Se bara till att Lars-Ola vet om det på något sätt.

Praktisk examination kommer att hållas löpande under kursen med några avslutande övningar. Det handlar om att mogna in i sporten och för att bli godkänd ska man uppnått tillräcklig nivå för att kunna genomföra en tävling både på ett säkert sätt och enligt regelboken. Dessutom ska man ha förstått vilket ansvar man har när man utövar Dynamiskt skytte. Ni kommer få bra hjälp på vägen och förhoppningsvis lite roligt samtidigt!

Krav för deltagande:

Medlem i KPSK. (medlemskap i andra föreningar anslutna till SDSSF i mån av plats)

Betald kursavgift 1.700 kr (varav upp 700 kr återbetalas efter att under året ha genomfört en tävling minst level 2 på extern bana samt arbetat på klubbens lvl2-tävling ”Karlstad Petit Prix”).

Ska ha 1.000 patroner/deltagare

Automatpistol min kaliber 9 mm som ni är väl bekant med. Ordnat i god tid innan kurs!

Minst tre (3) magasin som rymmer minst 15 patroner ELLER sex (6) magasin som rymmer minst 8 patroner beroende på pistol

Hölster som medger att vapnet kan hanteras säkert vid snabba drag.

Två ELLER fem magasinhållare (se ovan).

Vapen, magasin och ammunition måste fungera. Blir det för mycket problem får ni avbryta kursen.

Inga kläder med kamouflagemönster eller som är delar av en uniform eller ser ut att vara det.

Ni ska kunna träffa från 10 meter med fem av fem skott i det svarta (20 cm diameter) på en precisionstavla med två händer och obegränsad skjuttid med det vapen ni ska använda på kursen. Det kravet ser ni till att uppfylla på egen hand om ni inte redan nu vet att det inte är ett problem.

OBS! Om ni lånar ett vapen utan att ha egen licens måste långivaren vara närvarande hela tiden! Ingen andrahandsutlåning – olagligt.

Ni som inte är medlemmar i Karlstads PSK bör ansöka om medlemskap snarast. Tänk på att ni behöver registerutdrag och att styrelsen ska hinna behandla er ansökan.

Kursavgiften betalar ni till klubbens Swish-nummer (1231480201) alternativt PlusGiro 3 31 22-3 före första kursdagen. Ingen kontant betalning på plats.

Frågor och anmälan till: ipsc@kpsk.se
Ange: namn, telefonnummer, medlemsnummer/sökt medlemskap, vilket vapen du ska använda, lånat eller eget, höger/vänsterskytt.

Mycket välkomna önskar examinator …och ett stort antal instruktörer och instruktörselever!

Medlemsuppgifter hos KPSK

Under dagen har ett mejl skickats ut till de medlemmar med registrerad e-postadress i klubbens medlemsregister.

Tanken är att vi framöver skall minimera behovet av att skicka information via brev/porto och nyttja de registrerade e-postadresserna istället.

Har du inte fått något mejl innehållande dina registrerade uppgifter i vårt medlemsregister så saknar vi förmodligen din korrekta e-postadress.

Skicka ett mejl till info@kpsk.se från den adressen du vill ha i medlemsregistret, var noga med att skriva med förnamn/efternamn i mejlet.

Förbundsmedlemsskap

Påminnelse…
Ni som INTE skall vara med i Svenska Pistolskytteförbundet framgent och som idag har KPSK som huvudförening behöver meddela detta snarast. Vi som förening behöver inte göra klart rapporteringen förrän till årsskiftet (vi skall bekräfta rapporteringen i januari) men det uppskattas av ”oss administratörer” att få lite tid på oss att samköra registren så vi rapporterar korrekt…
(läs: så att inte föreningen behöver betala förbundsavgifter för någon i onödan…)
————————————————————————————————————–
Förtydligande runt förbundstillhörighet:
För att få ett föreningsintyg inom en viss gren (tex. fält A-vapen) så måste man vara medlem i ett förbund som bedriver skytte inom den grenen. 
Om man är medlem i flera skytteklubbar så räcker det att man betalar förbundsavgiften via en av klubbarna (den man har som huvudklubb/tävlar för) och då är det även den klubben som i första hand skall skriva under och skicka in föreningsintyget till polisen vid en licenshantering.Vissa av våra medlemmar skjuter numera enbart dynamiskt skytte (ipsc) och söker enbart licens på sina vapen inom det dynamiska förbundet och därför ställer vi frågan vilka som inte vill vara med i Svenska Pistolskytteförbundet eftersom det är frivilligt. Oavsett vilket/vilka förbund man är ansluten till så kan man deltaga på klubbtävlingar så länge man har relevant utbildning, men för att delta på tävling utanför klubben så krävs att man är ansluten till förbundet som tävlingsformen man skall tävla i sorterar under. 

Årsavgiften till KPSK är 500:- plus förbundsavgift SPSF 260:-, totalt 760:- såvida man inte är förbundsansluten via en annan klubb eller enbart vill vara med i andra förbund (alla förbundsmedlemskap förutom SPSF hanterar man som skytt själv).