Nu tar vi nästa steg mot en ännu vassare anläggning

För några år sedan påbörjade vi vår utveckling av anläggningen genom nyanläggning av ett stort antal nya skjutfack. Tack vare det skapades förutsättningar att genomföra både större och bättre tävlingar inom egna anläggningen än tidigare, i första hand för IPSC och Banfältskytte.

Idag påbörjar vi nästa steg i utvecklingen av vårt Sörmon med inmätning och planering av bana C (50m) och bana D (öppna 25:an). Målet är att skapa en PPC-bana som skall kunna stå redo som värd för tävlingar av hög nationell (även internationell) status redan i höst.

I grova drag så kommer vi markbereda vid 50yard och 25yard för att därefter installera prefab-betongplattor (7st 8 x 1,2 x 0,2 m á ca 2 ton) som skall ge optimala förutsättningar för konsekventa skjutplatser vid de olika momenten i PPC-skytte. Plattorna skall läggas nedsänkta i marknivå så de kommer inte inverka på andra skyttegrenar. Arbetet kommer att planeras för att påverka/inverka på annat skytte så lite som möjligt.

I samband med uppstarten av detta så påminner vi om att vi inte skall köra in med fordon på skjutbanorna A, B, C och D annat än i undantagsfall, dvs. när det behövs vid arbete med stagebygge eller underhållsarbete. Plattorna är 20cm tjocka och tål absolut att köras på men för att undvika onödiga skador och inbördes förskjutningar så skall vi hålla fordonsbelastningen till ett absolut minimum.

Skjutfacken E, F, G, H och I är fortsatt oberörda av körförbudet i de fall man har behov av att ha bilen i närheten av sin skjutplats.