Fält

Fältskytte är den populäraste grenen av Svenska Pistolskytteförbundets grenar.
Fältskjutning innebär skjutning på mål av varierande storlek och gruppering – även rörliga.

En fältskytteävling omfattar normalt 6 – 10 ”stationer”.
”Stationerna” ligger förlaggda utefter en ”stig” som kan variera i längd.
Deltagarna går runt banan i patruller om 5 – 15 personer beroende på banans kapacitet.

Skjuttiderna på ”stationerna” varierar mellan 4 – 20 sekunder beroende på målens storlek och placering. Förutsättningarna (skjuttider, målgrupperingar och visningssätt) för tävlingen delas normalt ut på papper vid ”stigens” början. Det skjuts alltid 6 skott per station. Inga provskott medges.
Att gå runt en fältskyttestig tar c:a 1 till 2,5 timmar.

Film om Fältskytte