Rikstävlingen ”Hemortens”

Svenska Pistolskytteförbundet bjuder in till ”Rikstävlingen med pistol på hemortens banor” 4 maj — 6 juni 2019.

Nu finns anmälningslista uppsatt på anslagstavlan i klubbhuset. Anmäl dig med namn och antal starter du har för avsikt att genomföra. Kostnaden är 70:- per start (1 start per vapengrupp).

Vi skall beställa startkort senast den 17/4 så vänta inte med anmälan… gör det NU!! Varje tisdagsskytte under perioden 4 maj till 6 juni kommer att vara sanktionerat tävlingstillfälle så denna tävlingen passar utmärkt att deltaga i även om man inte har eget vapen.

—————————————————————————————————————–

Tävlingens utförande
* Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina skjutningar.
* Skjutning skall ske under perioden 4 maj – 6 juni 2019. Antalet tävlingstillfällen
bestäms av respektive föreningsstyrelse.

Ledning
* Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som under styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande.
Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.
Skjutledare och kontrollant må delta i tävlingen.

Omfattning
* Skjutningen omfattar sex (6) precisionsserier om vardera 5 skott mot 10-ringad
internationell pistoltavla.

Skjutställning mm
* Skjutställning stående utan stödhand. Avstånd 25 m. Skjuttid 5 minuter för varje
serie. Före första serien får 5 provskott avges under en tid av 5 minuter.
Provskott skall skjutas mot särskild spegel.